Rreth Nesh


KUSH JEMI NE

Kompania “KUK-COMMERC” që nga viti 1974, filloi veprimtarin si punëtori e vogël zejtare e cila aktivitetin e vet e ka zhvilluar në një lokal të vogël me mjete të pakëta. Kishte të punësuar pronarin dhe një punëtor, të cilët kanë prodhuar dhe riparuar mjete bujqësore si sëpata, kazma, lopata, pluxhe etj.Ndërsa nga llamarina janë punuar olluqe për shtëpi, koftorrë, shporeta etj.

Në vitin 1989 uregjistrua si ndërmarrje prodhuese tregëtare me emrin “KUK-COMMERC”, dhe në rradhët e saj punëson një numër të konsideruar punëtorësh, ndërsa tani në gjirin e vet Kompania ka më së 50 punëtor të kualifikuar në lëmitë përkatëse.